สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
2
ชนะ
2
-
แพ้
3
-
แพ้
4
3
ชนะ
5
4
ชนะ
6
1
ชนะ
7
3
ชนะ
8
1
ชนะ
9
1
ชนะ
10
2
ชนะ
11
3
ชนะ
12
2
ชนะ
13
2
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
3
ชนะ
18
4
ชนะ
19
1
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
1
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
5
ชนะ
27
3
ชนะ
28
4
ชนะ
29
1
ชนะ
30
2
ชนะ
31
1
ชนะ
32
4
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
2
ชนะ
36
3
ชนะ
37
2
ชนะ
38
2
ชนะ
39
1
ชนะ
40
2
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
4
ชนะ
45
-
แพ้
46
1
ชนะ
47
2
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
4
ชนะ
53
3
ชนะ
54
3
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
3
ชนะ
58
1
ชนะ
59
2
ชนะ
60
4
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
1
ชนะ
65
2
ชนะ
66
1
ชนะ
67
4
ชนะ
68
1
ชนะ
69
3
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
4
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
1
ชนะ
77
2
ชนะ
78
1
ชนะ
79
3
ชนะ
80
5
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
-
แพ้
84
1
ชนะ
85
4
ชนะ
86
3
ชนะ
87
-
แพ้
88
2
ชนะ
89
1
ชนะ
90
-
แพ้
91
4
ชนะ
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
2
ชนะ
98
-
แพ้
99
2
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
93
7

สมัครสมาชิก

เพศ