Tag Archives: ข่มขืนลา

ผงะทั้ง รพ. เมื่อแพทย์พบชาย 15 คน ต้องเข้ารักษาโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากข่มขืนลาที่ติดเชื้อ

เกิดเหตุการณ์สุดงงขึ้นที่ต่างประเทศ เมื่อกลุ่มวัยรุ่นจา […]