Tag Archives: นายกรัฐมนตรี

ท่านนายกของขึ้น!! โมโหกระทรวงทรัพย์ฯ ไม้พะยูงทับบ้านชาวบ้านไม่มีใครช่วยตัด

กลายเป็นข่าวใหญ่ซะแล้วนะคะ เมื่อท่านนายกรัฐมนตรี เผยโมโ […]