Tag Archives: เดียร์-กิตติภูมิ เอี่ยมสุข

“โหน่ง” เดินทางเข้าร่วมงานศพ กราบขอขมาครอบครัววิศวกรแทนลูกชาย

นับว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเ […]